Skip to Content

Afsprakennota

 

Klik op deze link om de afsprakennota te openen.

Samen met het Schoolreglement is deze tekst door het schoolbestuur goedgekeurd en
wordt die door de ouders voor akkoord ondertekend bij inschrijving of na wijziging.

Op eenvoudige vraag kan men beide teksten op papier verkrijgen.